Bezpieczeństwo na budowie

Teren budowy jest miejscem, w którym przeprowadza się wiele ważnych czynności, które niestety czasami nie są bezpieczne. Z tego względu każdy robotnik, tak samo jak i każdy kierownik budowy powinien wiedzieć, że przestrzeganie odpowiednich zasad BHP jest nie tylko niezwykle istotne, ale nawet konieczne.

Każdy robotnik przed faktycznym rozpoczęciem swojej pracy musi zostać przeszkolony z zakresu BHP. Trzeba wiedzieć, że dany pracownik nie powinien wchodzić na teren budowy jeżeli wie, że nie spełnia on odpowiednich wymagań bezpieczeństwa. Dlatego właśnie przed rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych sam teren budowy powinien zostać odpowiednio przygotowany.

Ważne jest chociażby ogrodzenie całego terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, doprowadzenie prądu oraz wody, wykonanie dróg, a także stworzenie dobrego zaplecza sanitarnego. Z tego względu sugeruje się, że ogrodzenie danej budowy powinno mieć wysokość co najmniej 1,5 m, dzięki czemu żadne nieproszone osoby nie dostaną się na jej teren.

Warto wspomnieć o tym, że w przypadku prac w miejscach, gdzie istnieje ryzyko spadania obiektów, taki teren powinien wynosić nie mniej niż 0,1 wysokości owego obiektu. Trzeba jednak zaznaczyć, że inaczej sprawa wygląda w miastach, ponieważ teren niebezpieczny mógłby zająć zbyt dużo miejsca, jednak w tym przypadku konieczne jest zastosowanie innych zabezpieczeń na dany budynek (np. siatka). Wszystkie przejścia oraz przejazdy powinny być natomiast chronione dachami.

Bardzo ważne jest także wyznaczenie dróg wewnętrznych, których szerokość powinna umożliwiać potrzebnym pojazdom bezpieczny dojazd. Warto wiedzieć, że na przykład budowa domu jednorodzinnego oznacza pracę w miejscach, gdzie może być wiele błota, dlatego przed wprowadzeniem np. koparki należy przede wszystkim odpowiednio utwardzić podłoże. Ważne jest również wyznaczenie dróg dla taczek oraz wózków. Każdy teren budowy musi mieć również zaplecze sanitarne, w którym pracownicy będą mogli bezpiecznie spożyć posiłek lub przebrać się.

Wcześniej wspomniane było zaopatrzenie terenu budowy w prąd elektryczny. Trzeba jednak wiedzieć, że taka konstrukcja może być wykonywana wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie. Ponadto, wszystkie przewody muszą zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Trzeba wiedzieć, że najczęstszą przyczyną wypadków na placach budowy są prace na wysokości. Zazwyczaj są spowodowane upadkami z rusztowań lub dachów, jednak równie częstym powodem są spadające przedmioty, na przykład cegły, dachówki, narzędzia itd. Zazwyczaj winne temu jest nieprawidłowe zabezpieczenie prac na wysokości. Każde rusztowanie powinno mieć balustrady, warto również zainwestować w siatki, daszki etc. W przypadku naprawdę dużych wysokości konieczne będzie zaopatrzenie pracownika w szelki bezpieczeństwa, a nie wyłącznie hełm.

Warto wiedzieć, że obowiązkiem kierownika budowy jest zorganizowanie terenu budowy w taki sposób, by spełniał on wszelkie normy i był bezpieczny. W przeciwnym wypadku będzie on z tego rozliczany, a konsekwencje mogą być bardzo nieprzyjemne. Kierownik musi wiedzieć, jakie kompetencje mają jego pracownicy i dopuszczać do danych urządzeń wyłącznie tych, którzy poradzą sobie z zadaniem. Musi on również organizować szkolenia w zakresie BHP i poddawać pracowników badaniom lekarskim. Każdy pracownik powinien być również jasno poinformowany względem zagrożeń płynących z wykonywania danej pracy. Kierownik musi również każdemu pracownikowi udostępnić odpowiednie ubranie robocze i inne środki ochrony indywidualnej.

Nawet kiedy wszelkie zabezpieczenia zostały stworzone zgodnie z normami, a pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni oraz zaopatrzeni w środki ochrony – nadal istnieje ryzyko wypadku, dlatego najważniejsza jest ostrożność. Nawet w przypadku użytkowania tak prostych narzędzi jak wiertarka czy młotek konieczne jest dobre ocenienie ryzyka i świadome korzystanie z wszelkich pomocy. Natomiast w zakresie obsługi takich urządzeń, jak koparki czy młoty pneumatyczne – pracownik powinien zostać profesjonalnie przeszkolony.