Jaka wentylacja w spawalni sprawdzi się najlepiej?

Najprościej rzecz ujmując, wentylacja stanowi wymianę powietrza zanieczyszczonego na czyste. Proces ten może odbywać się grawitacyjnie, poprzez różnicę ciśnień lub mechanicznie, z udziałem dedykowanych temu rozwiązaniu urządzeń.

Rozwijając temat wentylacji, należy wiedzieć, jakie są jej podstawowe składowe. Wyróżniamy tu tzw. osprzęt, do którego zaliczamy: kratki, nawiewniki, klapy czy regulatory. Oczywiście, niezbędne są też urządzenia, o których była mowa wyżej, czyli wentylatory i centrale.

Obecnie wentylację stosujemy w każdym budynku i dostosowujemy jej zakres do charakteru obiektu, w którym ma się znajdować. Istnieją systemy mieszkaniowe, z zastosowaniem prostych układów, i biurowe, gdzie wentylacja ściśle współpracuje z klimatyzacją. Wyróżniamy instalacje dla budynków szpitalnych, z zastosowaniem specjalnych central zwiększających poziom higieny. Oczywiście, nie możemy pominąć wentylacji w budynkach przemysłowych, gdzie w zależności od wykonywanych prac należy odpowiednio dostosować system.

Wentylacja w spawalni

Wentylacja w budynku, gdzie wykonywane są prace spawalnicze, to typowa instalacja przemysłowa. Wymaga zastosowania urządzeń oraz rozwiązań szczególnie przeznaczonych do tego typu pomieszczeń.

Wentylacja w spawalni charakteryzuje się tym, że oprócz wentylacji ogólnej – bytowej, niezbędna jest również ta stanowiskowa, czyli tzw. odciąg miejscowy. W zapisach rozporządzenia znajdziemy informację o tym, że stałe stanowisko spawalnicze – niezależnie od ogólnej instalacji wentylacyjnej – powinno zostać wyposażone w wentylację stanowiskową. Najniebezpieczniejsze cząsteczki wytwarzane podczas procesów spawalniczych mają rozmiar poniżej 1 mikrona i poprzez pęcherzyki płucne mogą dostać się do krwioobiegu.

Wentylacja miejscowa to niezbędny i jednocześnie prawdopodobnie najskuteczniejszy sposób na zapewnienie czystego powietrza na stanowiskach pracy. Jego działanie polega na zaciąganiu pyłów, gazów oraz innych szkodliwych substancji bezpośrednio ze stanowiska pracy.

Możemy wyróżnić kilka rodzajów wentylacji stanowiskowej: 

  • ramiona odciągowe zakończone ssawką – taka instalacja składa się z kratki wyciągowej umieszczonej w stole lub zamontowanej na specjalnym ramieniu wyciągowym;
  • filtry mobilne – służą do wentylacji w spawalni, gdzie są przenośne stanowiska pracy;
  • stoły spawalnicze – mają na wyposażeniu wentylator, filtr i nadmuch.

Nie można pominąć kwestii, iż wentylacja spawalni powinna być wyposażona w urządzenia przeciwwybuchowe. Konieczne jest zastosowanie także specjalnych filtrów wyłapujących zanieczyszczenia. Skompletowanie tych wszystkich urządzeń daje nam wentylację stanowiskową, czyli odciąg miejscowy.

Co oprócz odciągów miejscowych przyda się w systemie wentylacji spawalni?

Wentylacja do spawalni to nie tylko odciągi miejscowe, o których mowa wyżej. Niezbędne jest też zastosowanie ogólnej wentylacji nawiewno-wywiewnej. 

Wentylacja ogólna w spawalni wymaga od projektantów dużego zaangażowania w stworzenie pracownikom odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy. Ze względu na rodzaj prowadzonych prac oraz zastosowanie odciągów miejscowych, nawiewny rodzaj powinien zapewnić odpowiednią ilość świeżego powietrza. Jednym z lepszych rozwiązań jest zastosowanie central z odzyskiem ciepła.

Wybór takiego urządzenia pozwoli użytkownikowi na:

  • połączenie funkcji układu wentylacyjnego i grzewczego (jedna instalacja),
  • brak konieczności budowy kotłowni przy zastosowaniu nagrzewnic gazowych.

Dbałość o warunki pracy w takich miejscach jak spawalnie jest bardzo istotna. Nie powinny dyktować jej tylko przepisy, ale i zdrowy rozsądek każdego pracodawcy.

Dzięki takim rozwiązaniom wentylacja w spawalni pozwoli pracownikom wykonywać powierzone im zadania rzetelnie, a także bez obaw na narażanie własnego zdrowia i życia. Stosowanie odpowiednio dobranych urządzeń przyczynia się nie tylko do zwiększenia komfortu przebywających wewnątrz osób, ale również do dbania o środowisko poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery. Daje to satysfakcję z ze stworzenia ergonomicznego miejsca pracy oraz odpowiedniego zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, nie tylko wynikającego z przepisów BHP.