Na czym polega sterylizacja niskotemperaturowa?

Świadomość konieczność walki z drobnoustrojami sprawiła, że na przestrzeni lat powstało wiele metod pozwalających na neutralizację bakterii, wirusów i grzybów. Jedną z większych grup procesów stosowanych w tym celu są techniki sterylizacji niskotemperaturowej, które z powodzeniem wykorzystywane są podczas sterylizacji narzędzi, materiałów medycznych czy kosmetycznych. Czym jest sterylizacja niskotemperaturowa i na czym polega ten proces? Kiedy stosowane są metody sterylizacji niskotemperaturowej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej!

Sterylizacja niskotemperaturowa – co to? 

Sterylizacja niskotemperaturowa to jednostkowy proces technologiczny, który polega na zniszczeniu wszystkich wegetatywnych, przetrwalnikowych i zarodnikowych form mikroorganizmów. Jest on przeprowadzany przy pomocy mechanicznych, fizycznych lub chemicznych metod realizowanych w niskiej temperaturze oddziaływania. W efekcie sterylizacja niskotemperaturowa umożliwia wyjałowienie wszelkich mikroorganizmów z przedmiotów, a co za tym idzie – zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej materiałów, narzędzi i urządzeń stosowanych podczas diagnozowania, leczenia czy przeprowadzania zabiegów kosmetycznych. 

Metody sterylizacji niskotemperaturowej

Sterylizacja niskotemperaturowa to proces, który wraz z rozwojem wirusologii zaczął być wykorzystywany na wiele różnorodnych sposobów. Do przeprowadzenia sterylizacji niskotemperaturowej wykorzystywane są bowiem różne metody i procedury, które zapewniają wysoką skuteczność. Wśród najpopularniejszych niskotemperaturowych technik sterylizacji wykorzystywanych w gabinetach lekarskich, szpitalach, laboratoriach czy salonach piękności można wymienić metody, takie jak: 

  • Sterylizacja plazmowa 

Sterylizacja plazmowa to powszechnie wykorzystywany proces niskotemperaturowy, który opiera się na oddziaływaniu synergicznego efektu oddziaływania promieniowania UV, cząstek reaktywnych, elektronów i jonów na mikroorganizmy. Sterylizacja plazmowa odbywa się w temperaturze około 55 °C, dzięki czemu jest ona bezpieczny dla urządzeń i materiałów wrażliwych na oddziaływanie wysokich temperatur. 

  • Sterylizacja formaldehydem

Metoda sterylizacji realizowana przy pomocy formaldehydu, czyli czynnika alkilującego aktywnego względem form wegetatywnych i przetrwalnikowych to proces, który pozwala na efektywne usuwanie drobnoustrojów z powierzchni przedmiotów wykonany z gumy i tworzyw sztucznych. Jednak jego zastosowanie jest ograniczone ze względu na właściwości rakotwórcze i toksyczność, która może przekładać się na występowanie podrażnienia spojówek, a także kaszlu i duszności.

  • Sterylizacja tlenkiem etylenu

Sterylizacja realizowana przy pomocy tlenku etylenu to proces technologiczny, który jest jedną z najpopularniejszych metod sterylizacji narzędzi medycznych. Tlenek etylenu wykazuje bowiem silne działanie bakterio- i wirusobójcze, a także ze względu na umiejętność przenikania przez tworzywa sztuczne pozwala na sterylizację narzędzi i innych wyrobów medycznych znajdujących się w opakowaniach. 

  • Sterylizacja ozonem

Sterylizacja ozonem to proces realizowany w temperaturze około 25 °C i przy wilgotności powietrza na poziomie 75-95%, który polega na wymieszaniu powietrza z ozonem — pozwala to na uwolnienie powietrza, a także wszystkich stykających się z nim przedmiotów od mikroorganizmów i alergenów.

Więcej informacji o metodach i urządzenia, które stosowane są podczas sterylizacji niskotemperaturowej, można znaleźć na stronie internetowej https://media-med.pl/sterylizacja-niskotemperaturowa-na-czym-polega/.

Sterylizacja niskotemperaturowa – kiedy jest wykorzystywana?

Sterylizacja niskotemperaturowa to proces pozwalający na usuwanie bakterii, wirusów i innych drobnoustrojów, który w głównej mierze wykorzystywany jest do sterylizacji przedmiotów i urządzeń wrażliwych na oddziaływanie zbyt wysokiej temperatury czy wilgoci. Proces ten stosowany jest na szeroką skalę podczas wyjaławiania innowacyjnych narzędzi zabiegowych i sprzętu diagnostycznego, a także akcesoriów, takich jak endoskopy, laparoskopy, cystoskopy, światłowody, sondy USG czy inne elementy wykorzystywane w gabinetach lekarskich, gabinetach stomatologicznych, szpitalach, laboratoriach czy gabinetach kosmetycznych.