Audytor energetyczny – jak zostać?

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz rosnących cen energii, coraz więcej osób zastanawia się nad tym, jak zostać audytorem energetycznym. Zawód ten, choć jeszcze do niedawna nieco niedoceniany, obecnie zyskuje na popularności. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć Wam, jak zostać audytorem energetycznym, kto może zostać nim oraz jakie szkolenia warto odbyć, aby zdobyć niezbędne kwalifikacje.

Audytor energetyczny – jak zostać. Co to za zawód?

Audytor energetyczny to specjalista zajmujący się analizą i oceną efektywności energetycznej budynków, instalacji czy procesów przemysłowych. Jego zadaniem jest identyfikowanie obszarów, w których można oszczędzić energię, a tym samym zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko oraz obniżyć koszty. Audytor energetyczny musi więc posiadać gruntowną wiedzę z zakresu fizyki budowli, technologii budowlanych oraz systemów energetycznych.

Kto może zostać audytorem energetycznym jak zostać?

Zawód audytora energetycznego jest dostępny dla osób z wyższym wykształceniem technicznym, które ukończyły kierunki, takie jak energetyka, budownictwo, architektura, inżynieria środowiska czy instalacje sanitarne. Istnieje również możliwość zdobycia niezbędnych uprawnień przez osoby z wykształceniem średnim technicznym, które posiadają doświadczenie zawodowe w dziedzinie energetyki lub budownictwa.

Szkolenie audytor energetyczny – gdzie warto się kształcić?

W Polsce istnieje wiele ośrodków, które oferują szkolenia dla przyszłych audytorów energetycznych. Jednym z nich jest firma Energy Saver (https://www.energy-saver.pl/szkolenie-audytor-energetyczny/), która przeprowadza profesjonalne kursy z zakresu audytu energetycznego. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat przepisów prawnych, norm i metodologii wykonywania audytów energetycznych, a także uczą się praktycznych umiejętności związanych z oceną efektywności energetycznej obiektów.

Jak zostać audytorem energetycznym – egzamin zawodowy

Po odbyciu szkolenia audytor energetyczny, aby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu, należy zdać egzamin zawodowy. Jest on organizowany przez Polskie Centrum Akredytacji i obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej egzaminu, kandydaci muszą wykazać się znajomością przepisów prawnych oraz zasad prowadzenia audytów energetycznych. Natomiast w części praktycznej, egzaminowany musi wykazać się umiejętnością wykonania audytu energetycznego w praktyce, co obejmuje m.in. analizę danych, obliczenia oraz opracowanie raportu.

Perspektywy zawodowe dla audytorów energetycznych

Zawód audytora energetycznego ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju, zwłaszcza w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej oraz potrzeby redukcji kosztów energetycznych. Audytorzy energetyczni mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach zajmujących się usługami energetycznymi, jednostkach samorządu terytorialnego czy biurach projektowych. Istnieje również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie audytów energetycznych.