dziecko

Co należy wiedzieć przed adopcją dziecka?

Fundacja Służby Rodzinie “Nadzieja” już od lat wspiera najstarszy katolicki ośrodek adopcyjny w Polsce. Uczestniczymy we wszystkich etapach procesu adopcji, pomagając dzieciom znaleźć nowy, kochający dom. Jeśli pragniesz zostać rodzicem, skontaktuj się z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Adopcyjnym, by umówić się na rozmowę wstępną.

Adopcja, etapy – jak zostać rodzicem?

Wiele par mimo prób nie zostało obdarzonych błogosławieństwem posiadania biologicznego potomstwa. Natomiast w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym czekają maluchy, którym brakuje ciepła rodzinnego. Nasza Fundacja pomaga odnaleźć się rodzicom i dzieciom, by ich życia stały się pełne. Dorośli kandydaci muszą przejść w tym celu kilka etapów procedury adopcyjnej oraz spełnić konkretne warunki.

Etapy adopcji dziecka

Etapów w procesie adopcji istnieje kilka. Wszystko zaczyna się jednak od wstępnej rozmowy, która pełni funkcję spotkania informacyjnego, podczas którego zapoznajemy kandydatów ze stawianymi im wymogami formalnymi. Kodeks opiekuńczy określa, że rodzicami adopcyjnymi mogą zostać tylko takie osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, posiadają kwalifikacje osobiste – co ocenia ośrodek na przestrzeni etapów procesu adopcji – ukończyły szkolenie prowadzone przez placówkę oraz osiągnęły odpowiedni wiek, ponieważ rodziców i dziecko powinna dzielić naturalna różnica w tym obszarze.

W dalszych etapach procedury adopcyjnej kandydaci podlegają diagnozie pedagogicznej, a także psychologicznej, która obejmuje rozmowę oraz badanie z użyciem kwestionariuszy. Pracownicy ośrodka następnie odwiedzają dom kandydatów i kwalifikują – bądź nie – do szkolenia.

Etapy w procesie adopcji – szkolenie

Poprzednie etapy adopcji dziecka miały na celu ustalenie, czy kandydaci posiadają predyspozycje do zostania rodzicami. Jeżeli uzyskają pozytywną ocenę pod tym kątem, biorą udział w szkoleniu prowadzonym przez ośrodek, który ma przygotować ich do nowej roli życiowej. Ma dać im świadomość, wiedzę, a także uzbroić w poczucie pewności.

Zazwyczaj szkolenie odbywa się w formie wykładów wygłaszanych przez specjalistów.

W naszym ośrodku szkolenie odbywa się w niewielkich, komfortowych grupach oraz przyjaznej atmosferze, w ramach której zachęcamy do wymiany myśli, zadawania pytań i dzielenia się przemyśleniami. To czas treningu interpersonalnego, a także zweryfikowania decyzji o adopcji. Po odbyciu szkolenia, kolejne etapy procesu adopcji to rozmowy podsumowujące i wydanie ostatecznej decyzji przez komisję.

Etapy procesu adopcji – wymagane dokumenty

Kandydaci na rodziców powinni złożyć w ośrodku wniosek o rozpoczęcie procedury adopcyjnej, zupełny odpis aktu małżeństwa, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań, zaświadczenia o niekaralności, kopie dowodów osobistych, aktualne fotografie, opinię z parafii oraz własnoręcznie napisane życiorysy.

Przejście przez wszystkie etapy adopcji dziecka to proces żmudny, jednak Fundacja robi wszystko, co w jej mocy, by zapewnić dom i kochającą rodzinę jak największej liczbie pociech.