Kim jest boomer?

Klasyfikacja osób według generacji jest praktyką szeroko stosowaną przez firmy chcące dopracować swój dyskurs i rozwiązania w zależności od cech behawioralnych pokolenia, do którego są skierowane. Dzięki temu mogą wyróżnić się na konkurencyjnym rynku. Grup wiekowych wyróżnia się kilka, a jedną z nich są boomerzy. W tym artykule dowiesz się, kim jest boomer.

Boomer – definicja

Pokolenie boomerów, czyli wyżu demograficznego, odnosi się do grupy osób urodzonych bezpośrednio po II wojnie światowej. Powrót żołnierzy po wojnie w połączeniu z dobrobytem gospodarczym w późnych latach 40. i 50. doprowadził do gwałtownego wzrostu wskaźnika urodzeń. W rezultacie powstało pokolenie znane jako boomerzy, czyli osoby urodzone między 1946 a 1964 rokiem. Więcej w znaczeniu tego terminu przeczytasz na stronie https://www.miastokobiet.pl/boomer-co-to-znaczy-o-pokoleniu-boomer/.

Najczęstsze cechy charakterystyczne boomerów

Rodzice boomerów doświadczyli pełnych konsekwencji wojny światowej. Z tego powodu dzieci z lat 1945-1964 były wychowywane w dużej dyscyplinie. Dlatego wyrosły na bardzo skupione i uparte. Główne cechy boomerów mają więc związek z cenieniem pracy, poświęceniem dla rodziny, a także poszukiwaniem lepszych warunków życia oraz dobrobytu. Być może, stało się tak dlatego, że wojna odebrała to wszystko pokoleniu ich rodziców.

Dziś boomerzy mają od 58 do 70 lat i posiadają następujące cechy, typowe dla całego pokolenia:

  • dążenie do osobistego spełnienia;
  • intensywna koncentracja na pracy w dążeniu do dobrobytu;
  • docenianie rodziny;
  • cenienie stabilności finansowej;
  • niechęć do dużych zmian.

Boomerzy uważnie śledzili, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, walki o równość i sprawiedliwość społeczną, a także powstanie kontrkultury w tym kraju za sprawą ruchów artystycznych. Wielu z nich brało aktywny udział w tych zmaganiach. Jednak z biegiem lat, być może, ze względu na surowe wychowanie, jakie otrzymali w dzieciństwie, pokolenie to stało się w pewnym stopniu dość konserwatywne. Edukacja ich dzieci miała te same cechy dyscypliny, co w ich młodości.

Wzorce lub zachowania osób z wyżu demograficznego

W związku z wpływem, jaki wyż demograficzny wywarł na gospodarkę, ważne jest określenie zachowań tej grupy. Niektóre z nich to:

  • boomerzy nie przechodzą na emeryturę – ci ludzie mogą kontynuować pracę po przekroczeniu wieku emerytalnego, ale często zmieniają sposób, czas oraz miejsce wykonywania obowiązków. Niektórzy z nich odchodzą z firm, w których pracowali na rzecz pracy w niepełnym wymiarze godzin, wolontariatu lub działalności twórczej;
  • osoby z wyżu demograficznego mogą być mniej skłonne do korzystania z opcji pracy zdalnej lub w domu niż osoby młodsze – to pokolenie chce, aby ich przełożony widział, jak codziennie przychodzą do pracy na czas i ciężko realizują zadania do końca dnia roboczego. Nie zawsze jest to możliwe w środowisku zdalnym;
  • boomerzy są samowystarczalni – ci ludzie dorastali zgodnie z ideą, że muszą ciężko pracować, aby osiągnąć swoje cele. Realizują więc wszelkie projekty najlepiej, jak potrafią. Ta grupa jest samowystarczalna, co stanowi idealną cechę w wielu miejscach pracy;
  • osoby z wyżu demograficznego utożsamiają autorytet z doświadczeniem – dla wielu osób z tej grupy autorytet wynika z doświadczenia w danej sytuacji. Z tego powodu niektórzy są bardziej skłonni polegać na kimś, kto jest starszy.