Z czym wiąże się pełną księgowość?

Prowadzenie księgowości to jedno z podstawowych zadań każdej firmy. To właśnie dzięki niej firma może prowadzić ewidencję operacji gospodarczych czy skutecznie rozliczać się z pracownikami. Pełna księgowość dla firm (Poznań) to najbardziej skomplikowana forma prowadzenia ksiąg handlowych. Zalicza się do niej przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących kupna oraz sprzedaży, a także dokładne zaksięgowanie wszelkich operacji finansowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo. Na czym więc polega pełna księgowość i z czym się wiąże?

Pełna księgowość — kogo dotyczy?

Ustawa o rachunkowości wyraźnie wyznacza podmioty, które są zobowiązane prowadzić pełną księgowość. Zaliczają się do nich spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne, czy te z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak pełną księgowość muszą prowadzić również osoby fizyczne, spółki jawne czy partnerskie. Dotyczy to przedsiębiorstw, których dochód netto w ubiegłym roku podatkowym przekroczy ustaloną wartość. Obecnie jest to 5 mln złotych. Podmioty wspomniane powyżej muszą obowiązkowo prowadzić pełną księgowość. Jednak z tej formy mogą korzystać również inne firmy na własne życzenie.

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to najbardziej skomplikowana forma. Aby ją prowadzić, warto pomyśleć o zatrudnieniu profesjonalnej księgowej. Księgowość dla firm (Poznań) to bardzo profesjonalna usługa. Dbaniem o rachunki zajmują się bowiem fachowcy, którzy na bieżąco śledzą przepisy podatkowe oraz te związane z księgowością.

W ramach pełnej księgowości prowadzi się precyzyjne zapisy dotyczące rachunkowości przedsiębiorstwa. Sprawia to, że po spojrzeniu w księgi rachunkowe można bardzo szybko stwierdzić, w jakiej kondycji finansowej znajduje się dana firma. Są to informacje szczególnie ważne dla udziałowców. Dzięki temu mogą oni dowiedzieć się, w jakiej sytuacji jest przedsiębiorstwo, w które zainwestowali własne pieniądze. Mogą oni wykonać zestawienie zysków oraz strat. Pomoże to im w podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych. Pozwala to także dostrzec, jakimi zasobami dysponuje spółka i dokładnie zaplanować inwestycje oraz zyski, jakie może przynieść firma.

Pełna księgowość — kiedy się przydaje?

Oprócz informacji przydatnych dla udziałowców, pełna księgowość dla firm (Poznań) niesie ze sobą także inne korzyści. Dzięki niej można w łatwy i czytelny sposób prowadzić inwentaryzację firmy oraz wszelkie zobowiązania wobec innych podmiotów. Dzięki temu można łatwo uniknąć wszelkiego rodzaju nadużyć, zwłaszcza wtedy, kiedy majątek firmy jest nieodpowiednio zarządzany lub dysponowany.

Dzięki prowadzeniu pełnej księgowości łatwiej jest również określić zobowiązania dla urzędu skarbowego. Jednak pełna księgowość nie wiąże się jedynie z aspektem majątkowym firmy. Pozwala ona bowiem również na prowadzenie kart pracowników. Dzięki temu można w bardzo łatwy sposób rozliczyć koszta utrzymania pracownika zależne od zatrudnienia pracowników. Pełna księgowość jest więc bardzo pomocnym narzędziem dla firm, zwłaszcza tych największych.